Innkalling til årsmøte

Mandag 4. juni 2018 kl. 16.00

Oppmøte på verkstedet i Drammen


Brukere av verkstedet

Verkstedet ligger i Tollbugt. 117 i Drammen og er tilgjengelig for klubbens medlemmer. For tilgang til verkstedet er det montert nøkkelboks på siden ved høyre kjøreport. Nøkkelboksen har kode som oppgis ved henvendelse til verkstedvaktene.
Koden endres etter behov

Kontakttelefoner:

Ernst Lundh915 36 816
Luciano Frydenheim997 45 044
Dag Pettersvold909 38 576